Informații Utile

     Datele necesare plăţilor în contul filialei teritoriale Hunedoara a OAR pentru cotizaţia anuală a membrilor acesteia, taxa pentru luarea în evidenţă a proiectelor, precum şi cea pentru consultanţă în vederea emiterii avizelor pentru proiectele specifice măsurilor 313/ 322 sunt:

     IBAN : RO97 BRDE 220S V039 3561 2200 ( BRD – GSG, Sucursala Deva)

     CIF : 14282173

     Aceste plăţi pot fi efectuate şi în numerar la sediul filialei.

1. Cotizaţii anuale :

     Până la 25 februarie a anului în curs, cotizaţia se plăteşte în cuantum redus :

600 lei - arhitecţi cu drept de semnatură
300 lei - arhitecţi cu drept de semnatură, suspendat la cerere
400 lei - conductori arhitecţi cu drept de semnatură
200 lei - conductori arhitecţi cu drept de semnatură, suspendat la cerere
100 lei - arhitecţi fără drept de semnătură

 

     După data de 25 februarie şi până la sfarsitul lunii aprilie, cotizaţia se plăteşte integral, astfel:

720 lei - arhitecţi cu drept de semnatură
360 lei - arhitecţi cu drept de semnatură, suspendat la cerere
480 lei - conductori arhitecţi cu drept de semnatură
240 lei - conductori arhitecţi cu drept de semnatură, suspendat la cerere
120 lei - arhitecţi fără drept de semnătură

     Cei care nu plătesc până la sfarşitul lunii aprilie, mai pot plăti până la 31 octombrie cotizaţia (aceeaşi sumă), după care dreptul de semnătură se suspendă, iar pentru reluarea lui se percepe în plus faţă de cotizaţie suma de 200 lei.

     Pentru arhitecţii stagiari, cotizaţia în valoare de 200 lei se poate plăti în tot cursul anului.

2. Taxă luare în evidenţă proiecte de arhitectură : 60 lei

3. Consultanţă  în vederea emiterii avizelor (specific arhitectural local):

SF/ DALI : 200 lei

DTAC : 500 lei

     Pentru înregistrarea plăţii, cei care o efectuează sunt rugaţi să depună la secretariatul filialei, direct sau prin email, o copie a viramentului (OP).

***

     Pentru exercitarea profesiei, arhitecţii cu drept de semnatură pot constitui, în cadrul filialei, la alegere, potrivit legii, birouri individuale, birouri asociate, societaţi civile profesionale, societaţi comerciale de proiectare sau îşi pot desfaşura activitatea în temeiul unor contracte de muncă, potrivit legii.

     În vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, filiala teritorială eliberează, în baza unei cereri şi conform instrucţiunilor, dovada de luare în evidenţă pentru proiectele de arhitectură.