Arhitecți cu Atestate de Specialitate

Nr. crt.

Nume

Prenume

Nr. înreg. TNA

1

Armăşescu

Dumitru

965

2

Mihăilescu

Florin Mircea

4492

3

Pop

Ana - Maria 967

4

Popa

Ilie Ilisie

970

5

Vulcan

Anca 962

6

Pavel Ion 2684